Projekter

Vi afholdte en kommunal OS GIS workshop den 23-24. februar i Sorø.

 

Se slides fra fremlægelserne her.

MapGuide Open Source er en web-baseret platform, der giver brugerne mulighed for at udvikle og implementere web-GIS-applikationer og geospatiale webtjenester.

Data læses fra FDO data-biblioteket som understøtter alt fra SQL server, PostGIS database, Mapinfo Tab-filer, shape-filer, ECW, WMS, WFS og mange flere.

Metadata-modulet er et projekt med fokus på formidling af GIS-data.

Målet er at lave en simpel webside hvor det er muligt at søge og se beskrivelser af alle de GIS-data en kommune ligger inde med.

Målet er at formidle viden om hvilke data, der er tilængelige samt at give en dataljeret beskrivelse af anvendeligheden, kvaliteten og informationer om hvem der er ansvarlig for data. Og sidst, men ikke mindst, skal modulet vise hvordan man får adgang til data om det er i webgis eller desktopgis.

RapportFraStedet er en fælleskommunal selvbetjeningsløsning med tilhørende App, hvor borgeren, via et kort, kan indberette alt fra huller i vejene, der skal repareres, graffiti der skal fjernes, bjørnekloer der skal fjernes og meget mere.

QGIS er et open source desktop-GIS-værktøj, og ligger dermed i samme kategori som fx MapInfo, ArcGIS og Geomedia. QGIS udvikles af et stort community, der er spredt over det meste af verden.

Der er i dag flere kommuner der benytter QGIS i deres daglige arbejde, hvorfor der er lægges et arbejde i oversættelse og udvikling af plugins.

 

Copyright © All Rights Reserved